odborná kniha / monografie
Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Michal Illner. 2006. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologické studie / Sociological Studies 06:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.

Studie se zabývá dvěma procesy, které se odehrávají ve veřejné správě na lokální úrovni od 90. let 20. století: procesem rozpadu respektive autonomizace obcí a procesem dobrovolného seskupování autonomních obcí do svazků obcí. Deskripce a studium těchto procesů vychází z databáze nově vzniklých obcí a z ankety mezi představiteli svazků obcí a několika případových studií konkrétních svazků. Studie dále zahrnuje úvahu o velikosti obcí, efektivitě jejich správy a lokální demokracii, rešerši meziobecní spolupráce v některých evropských zemích a mediální obraz spolupráce obcí.

Left

Témata: 
město a vesnice
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku