recenzovaný článek
Stöckelová, Tereza. 2009. „Beyond inclusion: effects and limits of institutionalised public participation.“ International Journal of Risk Assessment and Management 12 (1): 48-63. ISSN 1466-8297.

Evropské instituce a členské státy podporují participativní procedury, které mají přispět k vyšší legitimitě politického rozhodování. Tento článek diskutuje tři případy sporu o GMO v České republice a Francii a kriticky analyzuje participativní procedury jako mocenské techniky a argumentuje, že mají tendenci ztvrzovat existující mocenské a epistemické vztahy. Článek analyzuje kolektiv Faucheurs volontaires, který ničí pole s GMO. Tvrdí, že jde o silnou a pozoruhodnou formu veřejné participace, a zaměřuje se na její rysy: materiální působení; rozptýlené jednání; osobní a tělesnou angažovanost zúčastněných. Na základě tří diskutovaných případů článek argumentuje, že idea všezahrnující vlády je zrádná.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
hodnotové orientace
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku