kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Bez peněz a/nebo bez skrupulí? Socioekonomické hodnoty podnikání v české republice na prahu 21. století

Nešpor, Zdeněk R. 2004. „Bez peněz a/nebo bez skrupulí? Socioekonomické hodnoty podnikání v české republice na prahu 21. století.“ Pp. 161-178 in Holub, Petr. Co se stane, když se zhasne? Dvě podoby české privatizace. Praha: Prostor. 181 s. ISBN 80-7260-110-5.

Studie seznamuje s výsledky sociologického výzkumu českých podnikatelů v 90. letech 20. století, se zvláštním zřetelem k socioekonomickým hodnotám a kognitivním kategoriím ovlivňujícím ekonomickou oblast.

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
hodnotové orientace
transformace