odborná kniha / monografie
Stöckelová, Tereza. 2008. Biotechnologizace: legitimita, materialita a možnosti odporu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-152-1.

Tato kniha je sociologickým pojednáním o možnostech rozhodování, volby a protestu ve vztahu k novým technologiím v současných společnostech, tak jak se ukazují v případě geneticky modifikovaných organismů (GMO). V práci autorka sleduje konflikty, které se odehrávají kolem hodnocení, správy a pohybu této technologie v zemědělském a potravinářském prostoru. Rozebírá strategie vědecké a politické reprezentace GMO a strategie jejich materiálního prosazování a materiálního odporu vůči nim a ukazuje, že reprezentace v režimech vědy, práva a politické rozpravy nehrají tak rozhodující mocenskou a legitimizační roli, jakou jim připisuje moderní politické myšlení. Tento náhled zásadně problematizuje zavádění prvků „participativní“ či „deliberativní“ demokracie v Evropské unii a České republice jako účinného prostředku rozšiřování účasti občanů na moci a utváření společného světa. V závěrečné kapitole autorka navrhuje a rozvíjí jako alternativu pojetí „materiální participace“, které zohledňuje materiální povahu politického jednání a dovoluje myslet nekontrolovatelnost GMO jako formu jejich účasti na politickém procesu.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
legitimita
politika (a postoje k politice)
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku