recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2007. „Brněnský výzkum religiozity z roku 1930: současná interpretace.“ Religio: Revue pro religionistiku 15 (1): 87-108. ISSN 1210-3640.

Článek informuje o aktuálně nalezených výsledcích výzkumu religiozity, který byl proveden v Brně v roce 1930, a tyto výsledky interpretuje ve světle současného poznání.

Sdílejte tuto stránku