kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega. 2010. „Bydlení a bytová politika v transformaci aneb nekonečno perspektiv a interpretací.“ Pp. 65 - 80 in Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. ISBN 978-80-7419-025-4.

Kapitola se snaží vyvrátit některé představy o fungování trhu bydlení a bytové politiky, zejména pak v oblasti dostupnosti bydlení a vzájemné vazbě mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Autoři se rovněž věnují diskusi týkající se státních intervencí na trhu bydlení a vyvracejí některé mediálně prezentované názory o formě a rozsahu těchto intervencí ve vyspělých zemích.

Součást publikace: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
bydlení
transformace
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku