kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega, Milada Kadlecová. 2011. „Bydlení a trh.“ Pp. 18-48 in Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 229 s. ISBN 978-80-7419-068-1.

Kapitola představuje bydlení jako součást tržní ekonomiky. Seznamuje se základními tezemi obecné mikroekonomie, věnuje se specifikům trhu bydlení, která mimo jiné zapříčiňují, že trh je v oblasti bydlení sice konkurenční, ale rigidní a inherentně neefektivní. Popsány jsou způsoby sledování vývoje cen bydlení v čase. V neposlední řadě objasňuje, jak lze vysvětlit změny v cenách bydlení, proč ceny bytů někdy rostou a jindy klesají, co je a jak vzniká cenová bublina.

 

Součást publikace: 
2011
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy