odborná kniha / monografie
Kuda, František, Martin Lux (eds.)

Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení

Kuda, František, Martin Lux (eds.). 2010. Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing. 156 s. ISBN 978-80-7431-026-3.

Monografie vznikla v rámci projektu "Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj (WD-05-07-03). Úzce navazuje na publikaci "Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice" (vyšla v Sociologickém ústavu AV ČR v roce 2008, ISBN 978-80-7330-149-1).

Zatímco publikace z roku 2008 se věnovala popisu vývoje dostupnosti bydlení a regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení v ČR od roku 2000 do roku 2006, nová monografie se na ní snaží navázat tím, že soustředí poznatky týkající se zejména vybraných důsledků, vyplývajících z vývoje regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Snaží se najít odpověď na otázku, jaké důsledky měl vývoj dostupnosti bydlení a regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na vybrané sociální fenomény, například na počet a strukturu domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení a sociálním vyloučením, na demografické chování mladé generace (porodnost) nebo na migraci lidí za pracovními příležitostmi. Snaží se rovněž odpovědět na otázku, zda bytová výstavba a vybrané podpory v oblasti bytové politiky státu regionální rozdíly v dostupnosti bydlení spíše posílily či naopak oslabily.

Připojené odkazy