recenzovaný článek
Vohlídalová, Marta, Formánková, Lenka. 2012. „Částečné úvazky v České republice: šance nebo riziko?“ Fórum sociální politiky 6 (5): 17-21. ISSN 1802-5854.

Zjištění poukazují na ambivalentní povahu částečných úvazků v České republice. Částečné úvazky jsou na jednu stranu využívány ve smyslu pozitivní pracovní flexibility, a to zejména ženami, aby mohly kombinovat pracovní život s péčí o malé děti. Na druhou stranu však výsledky ukazují, že se tyto úvazky koncentrují zejména u lidí, kteří patří k marginalizovaným skupinám na pracovním trhu a jsou tedy obecně spojeny s nižší mírou jistoty pracovního místa a vyšší mírou rizika chudoby.

 

Sdílejte tuto stránku