recenze publikace
Nešpor, Zdeněk R. 2010. „Češi a jejich religiozita v historické perspektivě. David Václavík: Náboženství a moderní česká společnost.“ Soudobé dějiny. 17 (3): 495-500. ISSN 1210-7050.

Recenzent hodnotí celkovou koncepci a hlavní výklady Václavíkovy knihy, pojednávající o vývoji religiozity české společnosti od 19. století, jako nepochybně správné a výstižné, shledává však řadu drobnějších nedostatků faktografického, interpretačního i kontextuálního rázu. Podle jeho názoru kniha sice odborníkům mnoho nového neřekne, ale pro laickou veřejnost má i tak zásadní význam.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku