odborná kniha / monografie
Tuček, Milan, Hana Friedlaenderová, MEDIAN. 2000. Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 223 s. ISBN 80-85850-88-5.

Kniha, která hledá empiricky podloženou odpověď na řadu více či méně obecných otázek spojených s životem současné české společnosti. Studie čerpá z rozsáhlých datových souborů firmy MEDIAN, splňující veškeré požadavky na validitu a matematicko-statistické zpracování, a soustřeďuje se především na témata každodenního života. Autoři se zajímají o analýzu rodinných příjmů, životní úrovně, o způsob trávení volného času, ale i o postoje k době před rokem 1989 a o konzervativní hodnoty.

Left

Témata: 
mzdy a příjmy
rodina
veřejné mínění
životní styl
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy