odborná kniha / monografie
Rakušanová, Petra

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?

Rakušanová, Petra. 2006. Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Praha: Forum 50 %. 47 s. ISBN 80-239-7438-6.

Studie mapuje účast žen ve vrcholné politice a polit. stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí také pohled na postoje veřejnosti k zapojení žen do politiky v ČR. Hlavním cílem studie je analýza důvodů nižšího zastoupení žen v politických funkcích v ČR se zaměřením na následující bariéry vstupu žen do politických funkcí: institucionální, individuální a společenské. Studie také představuje vybrané strategie genderové rovnosti a historii úspěchu zastoupení žen v politice ve Skandinávii.