Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
odborná kniha / monografie
Vlachová, Klára (ed.)

Česká republika 2002–2012: hodnoty, postoje, chování. Sociální report projektu European Social Survey

Vlachová, Klára (ed.). 2013. Česká republika 2002–2012: hodnoty, postoje, chování. Sociální report projektu European Social Survey. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 148 s. ISBN 978-80-7330-224-5.

Česká společnost zažila v letech 2002 až 2012 řadu událostí a změn. Podobné události a změny však probíhaly i v ostatních evropských státech. Stav i vývoj postojů, hodnot a chování populací evropských států zachytil v souvislosti s těmito událostmi a změnami výzkumný projekt European Social Survey. Tato kniha je věnována postojům, hodnotám a chování a jejich změnám v české společnosti v posledních deseti letech. Data za Českou republiku jsou porovnávána s daty za ostatní evropské země, které se projektu účastnily.

288,- Kč vč. DPH

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232167

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
ekonomie
kriminalita
péče
politika (a postoje k politice)
práce
sociologická data
věk a stárnutí
zdraví