odborná kniha / monografie
Frič, Pavol a kol. 2004. Česká soda v evropské unii: scénáře strategického chování ČR v EU. Praha: G PLUS G. 158 s. ISBN 80-86103-74-9.

Kniha obsahuje strukturovanou síť více než stovky scénářů možného strategického chování České republiky v EU ve čtyřech základních oblastech: politika, sociální soudržnost, instituce a globalizace.

 

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
globalizace
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku