kapitola v konferenčním sborníku
Vinopal, Jiří

Česká veřejnost ke členství v NATO a účasti ČR na vojenských operacích

Vinopal, Jiří. 2004. „Česká veřejnost ke členství v NATO a účasti ČR na vojenských operacích.“ Pp. 76-87 in Hloušek, Vít, Zbyněk Pavlačík (eds.). Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. Brno: Masarykova univerzita v Brně a Jagello 2000. ISBN 80-210-3428-9.

Příspěvek informuje o vývoji postojů české veřejnosti k integraci České republiky do NATO. Porovnává názory před plánovaným vstupem s hodnocením členství po něm, zmiňuje problematiky obav české veřejnosti z vojenského ohrožení a podpory účasti české armády v zahraničních vojenských konfliktech.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění