recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2005. „České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium.“ Soudobé dějiny 12 (2): 245-284. ISSN 1210-7050.

Autor upozorňuje na nedostatky dosavadních českých výzkumů migrací 20. století a jejich důvody. Zároveň rozlišuje 21 migračních pohybů, spadajících do sféry soudobých dějin, přičemž uvádí jejich základní charakteristiky.

Left

Témata: 
migrace a mobilita

Right

Sdílejte tuto stránku