odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana, Jitka Rychtaříková, Simona Pikálková

České ženy: vzdělání, partnerství a rodina