odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. (ed.). 2007. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. Ústí nad Labem: Albis international. 449 s. ISBN 978-80-86971-27-8.

OBSAH

I. Studium českého nekatolictví v 18. století a jeho možnosti

Současný stav výzkumu českého nekatolictví 18. století (Zdeněk R. Nešpor)

Možnosti využití fondů vikariátních úřadů v bádání o nekatolících doby předtoleranční a toleranční (na příkladu fondu Vikariátní úřad Nymburk) (Michal Řezníček)
Možnosti studia muzejních památek pro bádání o nekatolících doby předtoleranční a toleranční (Petr Šorm)
Agenda pravitatis haereticorum z jihovýchodních Čech jako pramen pro studium tajného nekatolictví v 18. století (Lenka Martínková)
Písně o králi Marokánovi jako synkreze literární a folklorní tématiky a motiviky (Petr Janeček)

II. Lokální a regionální rozdíly českých nekatolíků v 18. a 19. století
Institucionální hranice českého tajného nekatolictví a počátků tolerančního protestantismu (Zdeněk R. Nešpor)
Mělník pobělohorskou baštou katolicismu? Odchylky, přestupky, výstřelky (Jan Kilián)
Tajní nekatolíci v 18. století na Krucembursku (Eva Novotná) Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě (Anna Tůmová)
Tajní nekatolíci ve východních Čechách (Opočensko a Dymokursko) (Petr Šorm)
Reversy navrátilců do církve. Nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v sedmdesátých letech 18. století (Milan Novotný)
Sekta tzv. izraelitů v severovýchodních Čechách (Jana Kružíková)

III. Pohledy z druhé strany konfesionální hraniceKatolické misie u luteránů ve východní části Krušných hor mezi léty 1660 – 1730 (Jiří Wolf)
Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik mezi Českým královstvím a Francií (Eva Kalivodová)
Nekatolíci v dílech profesorů arcibiskupského semináře v Praze (Hedvika Kuchařová)
Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci (Jana Oppeltová – Věra Slavíková)

IV. Zahraniční souvislosti českého nekatolictví
Vyprávění otců a dědů. Obnovení jednoty bratrské ve světle ochranovských pramenů (Markéta Křížová)
Luteránský element v životním běhu hornopolických poddaných (Markéta Seligová)
Otázka konfese Slezanů v nobilitačních a inkolátních řízeních české dvorské kanceláře za vlády císaře Karla VI. a tzv. slezský inkolát (Jiří Brňovják)

V. Konfesionální identita a náboženské sebepojetí českých nekatolíků
Příspěvek k problému sebetematizace českých tajných nekatolíků (Jan Horský)

Problémy s konfesijnou identitou českých protestantov po roku 1781 (Eva Kowalská)

Doctrina et pietas. Podněty ke studiu teologického profilu českých a moravských evangelických farářů rané doby toleranční (Ondřej Macek)

VI. Závěrem
Možnosti historicko-antropologické a kulturnědějinné interpretace českého tajného a tolerančního nekatolictví 18. století (Jan Horský)

 

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku