recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R., Martina Hornofová, Martin Jakoubek. 2002. „Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku. Část čtvrtá - Religiozita reemigrantů. Závěry.“ Lidé města / Urban People 4 (8): 85-104. ISSN 1212-8112.

Článek se věnuje banátským a bulharským Čechům, kteří po 2. světové válce reemigrovali do českého pohraničí. Jejich specifická religiosita, jíž byly věnovány předchozí tři části studie, přitom zůstala zachována a ve vztahu k převážně ateistickému okolnímu českému prostředí působila alespoň v první generaci novoosídlenců jako výrazný skupinově integrační činitel.V průběhu 90. let přitom dochází k opětovné reemigraci Čechů z Rumunska, pro kterou je charakteristická výrazná intrakonfesionalita, stejně jako přísná, nábožensky motivovaná asketická morálka těchto nových příchozích do České republiky, ostře kontrastující (např. v pracovních vztazích) se zásadami a zvyky běžné české společnosti.

Left

Témata: 
migrace a mobilita
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku