kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Církve a stát, církve a společnost v České republice

Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Církve a stát, církve a společnost v České republice.“ Pp. 191-212 In Milan Hanyš – Johann P. Arnason (eds.) . Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-102-7.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita