kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Co ještě není a co už je? Sexuální obtěžování v současných podmínkách pracovního trhu

Křížková, Alena. 2006. „Co ještě není a co už je? Sexuální obtěžování v současných podmínkách pracovního trhu.“ Pp. 35-50 in Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 156 s. ISBN 807330090-7.

Sexuální obtěžování na pracovišti je významným problémem nejen z pohledu závažnosti možných případů, ale zejména z hlediska jeho častého výskytu a nedostatečných možností řešení.V případech sexuálního obtěžování jsou v drtivé většině oběťmi ženy a iniciátory či pachateli muži. Alarmující je fakt, že v pětině případů, je iniciátorem těžších forem sexuálního obtěžování (neverbální útoky nebo jasně sexuální návrhy a útoky) nadřízený muž. To je v situaci českého trhu práce, kde je řešení sexuálního obtěžování nejčastěji ponecháno na oběti samotné a její schopnosti zastavit či odvrátit takové chování, často bezvýchodná situace. Nejčastěji se sexuální obtěžování děje mezi spolupracovníky a to zejména v oborech, kde dominují muži. Velká část mužů nepovažuje zejména verbální typy obtěžování za chování, které by mohlo vadit. Ženám vadí všechny sledované formy chování, které může být považováno za obtěžování výrazně častěji než mužům.

Součást publikace: