Stáhnout PDF (15.53275 MB)
recenzovaný článek
Linek, L., Lacina, T.

Co ovlivňuje jednotnost hlasování českých poslaneckých klubů?

Linek, L., Lacina, T. 2011. „Co ovlivňuje jednotnost hlasování českých poslaneckých klubů?“ Politologický časopis 18(2): 91–110.

V parlamentních systémech je zajištění legislativní většiny středobodem parlamentní politiky.
Zásadní premisou je proto především jednotné hlasování jednotlivých poslaneckých klubů
a s tím související účast poslanců na hlasováních. Již předchozí studie zabývající se analýzou
kratšího časového úseku z hlediska jednotnosti hlasování českých parlamentních stran poukazovaly
na to, že jednotnost hlasování měřená Riceovým indexem je nižší, než by se dalo
předpokládat a než je obvyklé ve většině západoevropských demokracií. Tato studie potvrzuje
zjištění o nižší jednotnosti českých stran pro období 1993 až 2008.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)