recenzovaný článek
Linek, L., Lacina, T. 2011. „Co ovlivňuje jednotnost hlasování českých poslaneckých klubů?“ Politologický časopis 18(2): 91–110.

V parlamentních systémech je zajištění legislativní většiny středobodem parlamentní politiky.
Zásadní premisou je proto především jednotné hlasování jednotlivých poslaneckých klubů
a s tím související účast poslanců na hlasováních. Již předchozí studie zabývající se analýzou
kratšího časového úseku z hlediska jednotnosti hlasování českých parlamentních stran poukazovaly
na to, že jednotnost hlasování měřená Riceovým indexem je nižší, než by se dalo
předpokládat a než je obvyklé ve většině západoevropských demokracií. Tato studie potvrzuje
zjištění o nižší jednotnosti českých stran pro období 1993 až 2008.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku