kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela. 2006. „Co si neuděláš, to nemáš aneb ženský aktivismus, produkce znalosti a gender.“ Pp. 143-164 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

V této kapitole poskytuji krátký přehled otázek, jež se v této souvislosti v posledních 30. letech tematizují v oblasti feministických epistemologií a v souvislosti s postavením žen ve vědě, poté se věnovuji předválečnému období a aktivizaci univerzitně vzdělaných žen v ČSR, dále transformaci vědy v ČR po roce 1989 a jejímu dopadu na badatelky. V další části pozornost obracím k aktivitám a opatřením na podporu žen ve vědě v ČR a jejich zarámování v rámci evropských aktivit, poskytuji přehled základních řešených problémů a opatření. V závěrečné části se věnovuji rozvoji genderových studií v ČR po roce 1989 jako jednomu z nástrojů pro dosahování genderové rovnosti a tématům, která genderový výzkum v ČR zkoumá.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
občanská společnost
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku