kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2006. „Co zmohou odbory? Pohled odborových svazů na sexuální obtěžování.“ Pp. 79-94 in Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 156 s. ISBN 807330090-7.

Kapitola se zaměřuje na odbory jako významné aktéry na trhu práce, jejichž rolí by měla být ochrana zaměstnance proti diskriminaci a pomoc při řešení případů a zejména spoluúčast (ve spolupráci se zaměstnavateli) na vytváření vhodných opatření proti výskytu obtěžování a sexuálního obtěžování v podnicích. Analýza vychází ze skupinových diskusí (focus group) se zástupci odborových svazů. Kapitola poukazuje na přístup a zkušenosti zástupců odborových svazů s obtěžováním a sexuálním obtěžováním na pracovištích, na konkrétní případy, se kterými se setkávají, a na případné návrhy opatření, která by bylo možné a účinné proti tomuto jednání zavést.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku