kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat. 2007. „Conflicting expectations in overlapping systems of multi-level governance.“ Pp. 157-186 in De Bièvre, Dirk, Christine Neuhold (eds.). Dynamics and Obstacles of European Governance. London: Edward Edgar Publish. 204 s. ISBN 978-1-84720-034-1.

V dnešní době je mnoho států členy mnoha systémů víceúrovňového vládnutí jako je např. OSN, WTO, EU a NATO. Současně však narůstá prostor pro jejich protichůdná očekávání. Irácká krize znamenala, že státy, které byly členy několika těchto organizací zároveň, byly postaveny před bezprecedentní dilema – rozhodnout se pro podporu NATO nebo EU. Tato kapitola zkoumá toto dilema s použitím České republiky jako příkladové studie.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku