impaktovaný článek
Simonová, Natalie, Dimonik Antonowitz. 2006. „Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy to Market Competition.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 517–536. ISSN 0038-0288.

This article aims to compare development in tackling educational inequalities and attempt to evaluate their policies and reforms from the beginning of socialism to-date in the Czech Republic and Poland. A considerable difference in the number of higher education institutions emerged in both countries. We show the negative impact of this development on educational inequalities and the social consequences of the enormous increase in student and private universities numbers.

Tato stať se snaží porovnat vývoj vzdělanostních nerovností v České republice a v Polsku a zhodnotit vzdělávací politiky a reformy v období od nastolení socialismu až po současnost v obou těchto zemích. Text poukazuje na negativní vliv dosavadního vývoje na hladinu nerovností v přístupu ke vzdělání, stejně jako na sociální důsledky enormního nárůstu počtu soukromých univerzit a studentů vysokých škol.

Sdílejte tuto stránku