impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Nedomová, Alena

The Czech National Identity