kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka. 2009. „The Czech Parliament and the Ratification Debate.“ Pp. 273-291 in Ágh, Attila, Judit Kis-Varga (eds.). The global crisis and the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency. Budapest: "Together for Europe“ Research Centre. 353 s. ISBN 978-963-06-7085-2.

Kapitola se zabývá diskusí o ratifikaci Lisabonské smlouvy v Parlamentu České republiky a jejími souvislostmi. První část je věnována postoji českých politických elit k evropské integraci a jejímu dalšímu prohlubování, což by mělo umožnit pochopit příčiny reakcí politických elit. Další část analyzuje aktuální diskusi o ratifikaci, která se protáhla až do období českého EU presidentství. Poslední část kapitoly je věnována spolupráci parlamentu a vlády v období českého EU presidentství.

Left

Oddělení: 
Témata: 
elity
EU
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku