kapitola v knize / monografii
Lux, Martin. 2009. „The Czech Republic.“ Pp. 149-172 in Gruis, Vincent, Sasha Tsenkova, Nico Nieboer (eds.). Management of Privatised Housing. International Policies & Practice. Chichester: Wiley-Blackwell. 304 s. ISBN 978-1-4051-8188-4.

Kapitola obsahuje popis procesu privatizace obecních bytů v České republice a hodnocení úrovně managementu privatizovaných bytů. Popis privatizace bytů je zasazen do širšího kontextu české bytové politiky a forma správy společenství vlastníků je názorně demonstrována na konkrétní případové studii.

 

Sdílejte tuto stránku