kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová. 2007. „The Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education.“ Pp. 374-399 in Shavit, Yossi, Richard Arum, Adam Gamoran (eds.). Stratification in Higher Education. A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press. 504 s. ISBN 0-8047-5462-4.

The chapter addresses a hypothesis according to which inequality in access to higher education did not decrease during socialism, while it has grown during the post-communist transformation. The analysis revealed that the only significant change that occurred during socialism was a decrease of inequality between men and women. It also confirmed a significant growth in the effect of class background on the odds of making the transition between secondary and tertiary education after 1989.

V kapitole jsme formulovali obecnou hypotézu předpokládající, že fáze neměnných nerovností za socialismu byla vystřídána obdobím prohlubujících se nerovností během post-socialistické transformace. Analýza ukázala, že jedinou významnou změnou během socialistického režimu byl pokles nerovností mezi muži a ženami a dále to, že po r. 1989 nerovnosti v šancích na překonání přechodu mezi středním a terciárním vzděláním se prohlubují.

Sdílejte tuto stránku