popularizační článek
Simonová, Natalie

Další exkurs do výzkumu vzdělanostních nerovností (editorial)