kapitola v knize / monografii
Hamplová, D., N. Simonová

Další vzdělávání dospělých v České republice