jiná publikace
Dlouhá, Marie

Data v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) jsou zajímavá i pro historiky