kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat. 2012. „Data z výzkumů volebního chování v České republice.“ Pp. 225-243 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Kapitola poskytuje přehled a vyhodnocení množství výzkumů zaměřených na studium veřejných politik a politických témat a realizovaných v České republice od roku 1990. Autor vyhodnocuje šetření volebního chování ve volbách do Poslanecké sněmovny, do Senátu a do regionální samosprávy. Kapitola také podává krátké pojednání o výzkumech exit-poll a panelových výzkumech.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
metodologie výzkumu
politika (a postoje k politice)
sociologická data
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy