jiná publikace
Vojtíšková, Kateřina. 2014. „Děčín kulturní: Kulturní mapování.“ elektronický dokument.

Text mapuje kulturní zdroje Děčína a okolí, zabývá se kulturními hodnotami území, organizacemi, volnočasovými aktivitami (především kultura, vzdělání a sport), rozvojovými záměry a aspiracemi obyvatel v Děčíně a okolí. Analýza čerpá z širokého spektra veřejně dostupných zdrojů dat, dále z původních dat získaných v průběhu akčního výzkumu (2013-2014) a z reprezentativního dotazníkového šetření „Kultura v Děčíně 2013“.

Sdílejte tuto stránku