impaktovaný článek
Matějů, Petr, Michael L. Smith, Petr Soukup, Josef Basl. 2007. „Determination of College Expectations in OECD Countries: The Role of Individual and Structural Factors.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (6): 1121–1148. ISSN 0038-0288.

Cílem tohoto textu je odhadnout vliv stratifikace vzdělávacího systému, míry jeho orientace na odborné vzdělávání a propustnosti, na formování vzdělanostních aspirací v zemích OECD, které se zúčastnily projektu PISA 2003. Pozornost je věnována především roli schopností, pohlaví a socioekonomického prostředí.

Sdílejte tuto stránku