kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Development and structure of self-employment

Večerník, Jiří. 2010. „Development and structure of self-employment.“ Pp. 105-131 in Večerník, Jiří (ed.). Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 218 s. ISBN 978-80-7330-186-6.

Kniha se zaměřuje na demografické a socioekonomické chování jedinců a domácností v České republice po roce 1989, které porovnává se situací v dalších zemích EU, v prvé řadě zemích středovýchodní Evropy. Pojednávané oblasti zahrnují formování rodiny a životní trajektorie, rozdíly ve výdělcích a příjmovou nerovnost, postavení sebezaměstnaných a rodinných firem, a také spojitost náboženské přináležitosti jedinců a rodin.

Součást publikace: