odborná kniha / monografie
Tholen, Jochen, Ludovít Czíria, Eike Hemmer, Wieslawa Kozek, Zdenka Mansfeldová

Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Mittel- und Osteuropa: Fallstudien zu den Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen in Polen, Tschechien und der Slowakei

Tholen, Jochen, Ludovít Czíria, Eike Hemmer, Wieslawa Kozek, Zdenka Mansfeldová. 2006. Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Mittel- und Osteuropa: Fallstudien zu den Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen in Polen, Tschechien und der Slowakei . München, Mering: Rainer Hampl Verlag. 238 s. ISBN 3-86618-006-3.

Přímé zahraniční investice přispěly od roku 1990 ve střední a východní Evropě ke značné modernizaci hospodářství. Byly implementovány nové technologie a technika a nové koncepty managementu a organizace. Pracovní vztahy byly buď ještě ovlivněny podmínkami plánovaného hospodářství nebo vznikaly zcela nově v zakládaných firmách. Kniha analyzuje nové formy pracovních vztahů.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
práce
transformace