kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Disciplinace českých nekatolíků po vydání tolerančního patentu.“ Pp. 398-411 in Macek, Ondřej (ed.). Po vzoru Berojských. Život a víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha: Kalich. ISBN 9788070170885.

Sborník historických prací o "tajných evangelících" je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného grantu Praxis pietatis haereticorum – Vnitřní život kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních církví, uděleného Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Grantovou agenturou Karlovy univerzity. Kniha vychází rovněž v rámci projektu Úřadu vlády ČR Euroknihovna. Články, jejichž autory jsou renomovaní historikové v oboru, jsou uspořádány do sedmi tematických okruhů: Prameny pro výzkum vnitřního života tajných a tolerančních evangelíků; Regionální sondy, Praxis pietatis, Tajné evangelictví na území dnešního Rakouska, Toleranční střety; Místa bohoslužeb; Varia. Texty provázejí ilustrace, viněty a vlysy z děl, která tvořila četbu českých a moravských tajných evangelíků. Připojeny jsou informace o autorech a cizojazyčná shrnutí jednotlivých statí.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku