kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka

Diskuse o ratifikaci Lisabonské smlouvy a Parlament ČR

Mansfeldová, Zdenka. 2012. „Diskuse o ratifikaci Lisabonské smlouvy a Parlament ČR.“ Pp. 51-67, in: Mansfeldová Zdenka, Guasti Petra (eds.). Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 2004–2010. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)