recenzovaný článek
Linek, Lukáš, Pat Lyons

Does Party Organization Still Matter in the Czech Republic? An Examination of the Czech Christian Democratic Party

Linek, Lukáš, Pat Lyons. 2008. „Does Party Organization Still Matter in the Czech Republic? An Examination of the Czech Christian Democratic Party.“ Transitions 48 (1): 103-131. ISSN 0779-3812.

S využitím jednoho z prvních dotazníkových šetření členů stran v postkomunistickém státě tato studie ukazuje socio-demografický a postojový profil členů KDU-ČSL. Prozkoumámí kohezivnosti členů strany a jejich poslanců ukazuje, že vliv středních elit stran na legislativní proces je determinován politickými tématy.