kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela. 2004. „Domácí násilí: genderová perspektiva.“ Pp. 23-33 in Pikálková, Simona (ed.). Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika / 2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině. Sociologické studie / Sociological Studies 04:02. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-054-0.

Kapitola zkoumá genderové aspekty problematiky domácího násilí a zasazuje ho do obecného genderového pořádku západních společností. Vysokou incidenci domácího násilí vysvětluje na pozadí odlišných genderových očekávání a pořádků a upozorňuje na důležitost společenské transformace na znejištění genderových rolí mužů a žen, které se mohou též projevovat jako faktor zvyšující se incidence násilí.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
kriminalita
mezilidské vztahy
Sdílejte tuto stránku