Stáhnout PDF (154.9835 MB)
odborná kniha / monografie
Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová

Domácí vzdělávání

Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová. 2020. Domácí vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 148 s. ISBN 978-80-7603-187-6.

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

„Celá publikace je vlastně o odlišnostech a jejich podobách, o toleranci a odmítání, ale i přílišné formální korektnosti. Autoři publikace ve svých příspěvcích představují různé polohy praxe domácího vzdělávání ve výzkumné perspektivě. Bohatost tématu je dána nejen tematicky, ale i různými metodologickými přístupy kvalitativními i kvantitativními (použité jsou metody analýzy dokumentu, kvalitativní studie – zúčastněné pozorování, rozhovory, myšlenkové mapování, dotazník).“ (PhDr. Ida Viktorová, Ph.D., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).