odborná kniha / monografie
Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová. 2020. Domácí vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 148 s. ISBN 978-80-7603-187-6.

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

„Celá publikace je vlastně o odlišnostech a jejich podobách, o toleranci a odmítání, ale i přílišné formální korektnosti. Autoři publikace ve svých příspěvcích představují různé polohy praxe domácího vzdělávání ve výzkumné perspektivě. Bohatost tématu je dána nejen tematicky, ale i různými metodologickými přístupy kvalitativními i kvantitativními (použité jsou metody analýzy dokumentu, kvalitativní studie – zúčastněné pozorování, rozhovory, myšlenkové mapování, dotazník).“ (PhDr. Ida Viktorová, Ph.D., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Left

Témata: 
vzdělání
Sdílejte tuto stránku