odborná kniha / monografie
Mikeszová, Martina, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Martin Lux, Jan Sládek. 2010. Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení - analýza a možné nástroje státu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 67 s. ISBN 978-80-7330-182-8. 1.

Publikace hodnotí dopady hospodářské krize a identifikuje domácnosti ohrožené finanční nedostupností bydlení, zejména z důvodu ztráty zaměstnání. Obsahuje rešerši zahraničních politických nástrojů reagujících na krizi a formuluje návrhy programů podpory migrace za prací a bezúročné půjčky vlastníkům bydlení.

Sdílejte tuto stránku