kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Petr Sunega. 2002. „Dráhy bydlení.“ Pp. 231-262 in Lux, Martin et al. Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 287 s. ISBN 80-86429-12-1.

Náplní kapitoly je popis teoretických přístupů k analýzám drah bydlení (stěhování) používaných ve studiích zahraničních výzkumníků. Vysvětlovány jsou přístupy založené na konceptech životního cyklu a běhu života, spotřeby bydlení. S využitím dat z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 jsou dále prezentovány základní poznatky o stěhování českých domácností v období let 1960 ů 2001 a tyto jsou následně porovnávány s výsledky některých zahraničních studií.

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy