nerecenzovaný článek
Červenka, Jan. 2005. „Druhá světová válka a československý protifašistický odboj z pohledu veřejného mínění.“ Naše společnost 3 (1): 4-10. ISSN 1214-438X.

Příspěvek prezentuje a analyzuje výsledky výzkumu, který se šedesát let po konci druhé světové války zabýval postoji české veřejnosti k československému protifašistickému odboji a hodnocením role spojeneckých armád při osvobození Evropy.

Sdílejte tuto stránku