recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel, Vobecká, Jana. 2006. „Druhé volby do krajských zastupitelstev – kontinuita nebo změna?“ Evropská volební studia 1 (2):136-160. ISSN 1801-6545.

V předkládané studii se autoři snaží odpovědět na tři základní otázky: Jaké byly sociodemografické charakteristiky a politické dráhy regionálních politických elit zvolených pro první funkční období regionálních samospráv 2000 – 2004? Jak a v čem se změnila struktura těchto elit po volbách v roce 2004 a jaké byly širší příčiny zaznamenaných změn? Pro analýzu jsou využita data z reprezentativního výzkumu regionálních elit z roku 2004 a výsledky krajských voleb z listopadu 2004.

 

Sdílejte tuto stránku