kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux, Jan Sládek. 2010. „Důsledky vývoje cen bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupností bydlení.“ Pp. 11-47 in Kuda, František, Martin Lux (eds.). Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing. 156 s. ISBN 978-80-7431-026-3.

Kapitola se zabývá analýzou finanční nedostupnosti bydlení v ČR v letech 2000- 2009. Cílem kapitoly je zmapovat (1) typy domácností, které byly ohroženy nedostupností bydlení na základě analýzy vývoje příjmů a nákladů, (2) typy domácností, které pociťovaly finanční obtíže v souvislosti s úhradou nákladů na bydlení, (3) typy domácností ohrožených nedostupností bydlení v souvislosti s hospodářskou krizí, (4) skupinu domácností potýkající se sociálním vyloučením.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku