kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta. 2011. „Důvěra a demokracie v české společnosti.“ Pp. 56-68 in Bargár, Pavol, Zuzana Jurechová (eds.). Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989. Praha: Středoevropské centrum misijních studií. ISBN 978-80-903986-4-1.

Článek analyzuje demokratizační proces v České republice v posledních dvaceti letech z perspektivy symbiozy mezi důvěrou a demokratickým systémem. Zaměřuje se na oblast občanské participace, postoje občanů vůči demokratickému systému (legitimitu) a důvěru v instituce, jakož i obecnou důvěru v druhé lidi.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
legitimita
politika (a postoje k politice)
transformace
Sdílejte tuto stránku