Stáhnout PDF (1132.5035 MB)
Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
odborná kniha / monografie
Blanka Nyklová, Hana Víznerová

Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti

Blanka Nyklová, Hana Víznerová. 2017. Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 191. ISBN ISBN 978-80-7330-305. Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/Dynamicka_rovnovaha_na_dosah.pdf.

V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze. Kromě toho jsme se ale také chtěly zamyslet nad vývojem v akademickém prostředí i ve společnosti obecně a nad dopady změn v obou oblastech na profesní uplatnění výzkumných pracovnic.

O  rok později navazujeme knihou Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. Opět používáme dynamickou rovnováhu jako metaforu pro postavení žen v českých technických oborech a na VŠCHT Praha, i přesto, že tentokrát jsme hovořily s muži. Stále platí, že zatímco na vstupní straně roste počet žen, které chemii studují („výchozí látky“ je čím dál tím více), dynamickou rovnováhu se zatím nedaří nalézt a ženy z  těchto oborů po dosažení doktorského titulu, ale mnohdy i dříve, často mizí. S vědci, výzkumníky a pedagogy různého věku, vědecké hodnosti i oborového zaměření a fakultní příslušnosti jsme hovořily o tom, proč podle nich tento stav přetrvává a kdo by se měl, pokud vůbec, této otázce věnovat. Zároveň jsme s nimi hovořily i o jejich názorech na vědecký provoz, jeho proměňující se podmínky či o významu zahraničních vědeckých pobytů pro vědeckou dráhu. Titul Dynamická rovnováha na dosah? odkazuje k tomu, že řada výzkumných a pedagogických pracovníků, s  nimiž jsme hovořily, vnímá situaci navzdory statistikám poměrně optimisticky a  nevidí, s  výjimkou mateřství, žádné překážky, které by ženám stály v cestě za vědeckou kariérou a úspěchem. Pokud nerovné postavení žen či genderové stereotypy reflektují, pak často očekávají, že je pouze otázkou času, kdy chybějící generace „doroste“. Kniha rozhovorů s muži nám umožňuje nahlédnout rozmanitost názorů na situaci vědkyň, na nerovnosti a jejich kořeny i na podmínky vědecké práce obecně a konkrétně na VŠCHT Praha. Obě knihy nám tak dovolí porovnat pohledy úspěšných, zkušených i začínajících výzkumnic a výzkumníků na stav českého vysokého školství i rovnost žen a mužů v něm.